Ostatnie
wpisy

Odpowiedzialność za użycie wadliwych urządzeń medycznych

Na wstępie rozważanego zagadnienia należy wskazać, że priorytetem dla każdej placówki medycznej, w tym w szczególności szpitala powinno być szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjenta podczas jego pobytu w takiej placówce.

Szkoda spowodowana w trakcie procesu leczenia

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż szkoda może przybrać postać majątkową, rozumianą jako pewien wymierzalny uszczerbek zdrowotny na danej osobie lub mieniu bądź niemajątkową wiążącą się z doznanymi cierpieniami fizycznymi a także moralnymi. Wspomniana szkoda może zostać wyrządzona pacjentowi na skutek jego śmierci najbliższym mu osobom poszkodowanym w sposób pośredni a do osób tych zaliczyć należy dzieci i małżonka, a także dziecku nienarodzonemu, czyli nasciturusowi.