Specyfiką tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecko.

Do sytuacji uzasadniających odpowiedzialność lekarza prowadzącego ciążę zaliczyć możemy m.in. zaniechanie diagnostyki prenatalnej płodu, zlecenie przyjmowania leków zabronionych w trakcie ciąży czy niewdrożenie odpowiedniego leczenia dolegliwości matki, co w konsekwencji przekłada się na stan zdrowia i rozwój płodu.

Wśród rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą działań personelu medycznego wyróżnić można również przypadki zaistniałe w okresie okołoporodowym. Mowa tu m. in. o działaniach skutkujących urazami dziecka (np. złamanie obojczyka) czy rozstrojem zdrowia matki (np. pęknięcie macicy), ale również kwestiach związanych ze zbyt późnym podjęciu decyzji o porodzie poprzez cesarskie cięcie, bądź zaniechaniu przeprowadzenia tego typu zabiegu, pomimo istnienie ku temu wskazań, niewłaściwa kontrola nad parametrami życiowymi matki i dziecka, skutkująca utratą zdrowia bądź życia kobiety lub dziecka.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje matka lub dziecko reprezentowane przez jednego z rodziców. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki przy porodzie dojdzie do zgonu matki lub dziecka roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Osobom poszkodowanym i ich rodzinom zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jakie sprawy obsługujemy