Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W zestawieniu z dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej oznacza to, że każdy ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych właściwych z punktu widzenia stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych w odpowiednim czasie i przy zachowaniu wymagań fachowych i sanitarnych.

Problem niewłaściwej opieki medycznej to w dużej mierze problem z uzyskaniem pomocy medycznej podczas dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Brak wystarczającej ilości specjalistów, duże natężenie pacjentów i konieczność oczekiwania na podjęcie właściwych działań przez personel medyczny czy problem kierowania pacjentów do innych placówek to przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. W sytuacjach gdy pomoc medyczna i właściwe działania nie zostaną wdrożone w odpowiednim momencie podmioty odpowiedzialne za powstanie uszczerbku na zdrowiu czy w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta winny być pociągnięte do odpowiedzialności.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku niewłaściwej opieki medycznej pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Osobom poszkodowanym i ich rodzinom zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jakie sprawy obsługujemy